Runsten Vg124, L1961:1866 i Ryda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr reisti stein þenna eptir Tóka(?)/Tœk(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 124), gnejs, 2,25 m hög, 0,83-0,66 m bred (V-Ö) och 0,28-0,45 m tjock. Runhöjd 10 cm. Inskrift i korsform på den mot V vettande smalsidan. Påträffades 1919 i Rydas kyrkas norra yttervägg. 1937 togs runstenen ut och restes på sin nuvarande plats. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryda socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På moränhöjd. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m ÖNÖ Rydas kyrkas (vapenhusets) NV hörn, 0,9 m V om långhusets gavel, 1,5 m N om vapenhuset."
Vill du se flera runstenar i Ryda socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286985
Longitud: 12.883697
Lämnings-ID: L1961:1866
Riksantikvarieämbetets ID: Ryda 8:1
Sveriges runinskrifter: Vg124, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Ryda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Ryda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1866