Runsten L1959:3848 i Norra Vånga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ursprunglig placering för RAÄ Norra Vånga 1:1, där den stod fram tilll 1927. (RAÄ dnr. 3.4.2-416-2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Vånga socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Norra Vånga socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.275371
Longitud: 13.271543
Lämnings-ID: L1959:3848
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Vånga 185
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Norra Vånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3848