Runsten Vg110, L1964:7399 i Vänersnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gyða reisti stein eptir ... uirþi uti hmini son ..., fôður/bróður sinn góðan; var muþ ... ... ok ... silki sim ... rúnar hjó. §Q Gyða reisti stein eptir ... uirþi uti hmini son ..., fôður/bróður sinn góðan; var muþ ... ... ok ... silki sim ... Rúna ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av granitgnejs 0,4 m hög, 0,5 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,1-0,2 m tjock. På N sidan finns mittersta delarna av två parallella runrader och på S sidans Ö del, del av en runrad och fragment av ännu en parallell med denna. Runhöjd 12-13 cm. Stenen står lös uppställd på en 0,4 m hög sprängsten. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades runstenen omkring 1930 nedsjunken i jorden, 30 m SÖ om den östra flygelns NÖ hörn. Fyndet anmäldes först 1956 och undersöktes av Riksantikvarieämbetet samma år. Inskriften lyder:"Gyda reste stenen ..., sin son (?) ..., sin gode fader (broder); han var ... högg runorna.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänersnäs socken i Vänersborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park (sekundär plats)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"51 m Ö 15 grader N om SÖ hörnet av S flygelbyggnaden. 10 m NV om tomtgräns (stenmur NÖ-SV). "
Vill du se flera runstenar i Vänersnäs socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400425
Longitud: 12.570534
Lämnings-ID: L1964:7399
Riksantikvarieämbetets ID: Vänersnäs 42:1
Sveriges runinskrifter: Vg110, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Näsbyholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vänersborg
Socken: Vänersnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7399