Runristning L1966:5616 i Frändefors
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, på häll, 0,54 m h, 0,42 m br och 0,1 m tj. Rundhöjd 3 cm. Inskrift: "Thrakn vk / kunar raistu / stain har". Stenen står löst lutad mot SÖ i ett (ev.) odlingsröse, 8 m i diam och 0,5 m h, av 0,2-0,9 m st stenar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Frändefors socken i Vänersborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-slänt av bergsrygg. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 NÖ om krök av sämre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Frändefors socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422734
Longitud: 12.117162
Lämnings-ID: L1966:5616
Riksantikvarieämbetets ID: Frändefors 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vänersborg
Socken: Frändefors
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:5616