Hällristning L1964:7591 i Västra Tunhem
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på häll, 0,3x0,2 m st (NNÖ-SSV). Runorna är 7-8 cm h och tolkas som "ANIERS", resp "BAKMAN". För runavskrift, se inskannat bokuppslag under Referenser. Ristningen är belägen på den SÖ-sluttande delen av berghällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Tunhem socken i Vänersborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg bergrygg, åkerholme, gårdsplan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om älvkvarnsförekomst (Västra Tunhem 29:1)."
Vill du se flera runstenar i Västra Tunhem socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.340291
Longitud: 12.378876
Lämnings-ID: L1964:7591
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Tunhem 29:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vänersborg
Socken: Västra Tunhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7591