Hällristning L1964:4818 i Sundals-Ryr 🇬🇧
Foto av Hällristning L1964:4818 i Sundals-Ryr
Foto av Hällristning L1964:4818 i Sundals-Ryr
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sundals-Ryr socken i Vänersborg kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.571062
Longitud: 12.20856
Lämnings-ID: L1964:4818
Riksantikvarieämbetets ID: Sundals-Ryr 17:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vänersborg
Socken: Sundals-Ryr
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9b1d57ce-5345-451a-a814-c065c6ba068f