Hällristning L1959:1572 i Sundals-Ryr 🇬🇧
Foto av Hällristning L1959:1572 i Sundals-Ryr
Foto av Hällristning L1959:1572 i Sundals-Ryr
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,95x0,90 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur, 1 korsformad figur, samt 1 skålgrop. Skeppet är 50 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, med 45 cm hög stäv. Stäven djupt huggen. Cirkelfiguren är 39 cm diam och består av 4 koncentriska cirklar runt en mittpunkt. Den korsformade figuren är 22x18 cm stor. Skålgropen är 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på Ö-sluttande, låg, vittrad gnejshäll. (Dnr: RAÄ-2017-5224) Äldre beskrivning: Hällristning, ca 1x1 m, bestående av minst 1 skepp, 1 cirkelfigur och 1 obestämbar figur. Skeppet är ca 50 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck och ovanligt hög stäv. Cirkelfiguren är ca 40 cm diam och består av 4 koncentriska cirklar runt en skålgrop. Den obestämbara figuren är ca 20 cm l. Belägen på plan, lätt vittrad gnejshäll. (Raä dnr: 3.4.2-3389-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sundals-Ryr socken i Vänersborg kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N om N hörnet av mindre byggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.573153
Longitud: 12.20326
Lämnings-ID: L1959:1572
Riksantikvarieämbetets ID: Sundals-Ryr 179
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vänersborg
Socken: Sundals-Ryr
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/551f1414-1920-4e57-98d6-3ee5cfc0ffde