Runsten U511, L2017:9261 i Kårsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Védjarfr ok Danr ok Fastarr ok Halfdan láta reisa stein eptir fôður sinn Fasta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runste, granit, 1,6 m h 1-1,4 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och0,25-00,3 m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Stenenlutar ca 25cg mot NV. Delar av överdelen samt baksidan lagad medgrå cement. Runtexten är en drakslinga som i sin övre delinnesluter ett kors. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttning i moränmar. Skogsmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m Ö om väg på en punkt 60 m SSV om mindre vägskäl och 8 m VNV omtomthörn"
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640305
Longitud: 18.228784
Lämnings-ID: L2017:9261
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 28:1
Sveriges runinskrifter: U511, (Upplands runinskrifter)
Plats: Mälsta, högsäter
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9261