Runsten U508, L2017:9196 i Kårsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingilaug ok Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir ...bjôrn, fôður sinn góðan, ok Ragni. Þau bjoggu í ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, nu 1,5 m h, 1,1 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj mednågot avsmalnande topp. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot NÖ(mot åkern) och består av en tvådubbel ca 1,1 m h slinga som isin överdel anger ett huvud med hjälm. Stenen som har varitsprängd är hopcementerad. Den har sedan 1952 sjunkit ned i markenca 25 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lättlera med dyjord i dalgång. Åkerkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Åkerkant, 5 m NNV om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.667289
Longitud: 18.242207
Lämnings-ID: L2017:9196
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 1:1
Sveriges runinskrifter: U508, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gillberga, lövstalund
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9196