Runsten U505, L2016:5694 i Kårsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Alríkr lét rétta stein ok brú gera eptir Helga, son sinn, Hultríkr ok Auðin eptir bróður sinn. Sveinn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten, granit, ca 1,3 m h och 0,7-0,8 m br. Stenen är inmuradi V kyrkgavelns S del på ca 7 m höjd och 1 m ovanför takfoten.Stenen lugger horisontellt med fotsidan åt S, med ristningen motV. Runhöjd ca 6-8 cm. 2) Runstensfragment, ljus granit 0,6 m h,0,6 m br (Ö-V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 10 cm.Stenen blevfunnen år 1939 vid Broby tegelbruk och fördes samma år tillkyrkogården. Bevakas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är: V kyrkgavelns S hörn (ca 7 m över markytan). Nr 2 äromedelbart S om kyrkogårdsmur och 1 m V om ingång tillkyrkogården"
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65258
Longitud: 18.240831
Lämnings-ID: L2016:5694
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 75:1
Sveriges runinskrifter: U505, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kårsta kyrka
Placering: Inmurad i västra gavlen nära takfoten.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Sven 3 (S); Sten (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5694