Runsten U352, L2017:6255 i Frösunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Siglaug lét steina rétta eptir Sigvið, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejsgranit, 2 m hög 0,7-0,9 m bred (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen är nu svårläst, dels pga bergartens växlande utseende och hårdhet och dels pga bristande uppmålning. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Siglög lät uppresa stenen efter Sigvid, sin son." Uppmålad 1979. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränrygg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V 40cg S om transformator, 30 m Ö 30cg N om väg."
Vill du se flera runstenar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658424
Longitud: 18.141249
Lämnings-ID: L2017:6255
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 67:1
Sveriges runinskrifter: U352, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vreta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Åsmund (L); Torsten (A) [Källström 2007a:269]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6255