Runsten L2015:443 i Orkesta ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Ytterg√§rdestenen eller Orkestastenen
Foto av Runsten L2015:443 i Orkesta
Foto av Runsten L2015:443 i Orkesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"En Ulfr hefir √° Englandi √ĺrj√ļ gjald tekit. √ěat var fyrsta √ĺat's Tosti galt. √ě√° galt √ěorketill. √ě√° galt Kn√ļtr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ljus granit, 1,5 m h, 0,5-0,6 m br (√Ė-V) och 0,2-0,25m tj. Runh√∂jd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. 1,5 m √Ė om nr 2 √§r2)Runsten, 1,6 m h, 0,5-6 m br (√Ė-V) och 0,1-0,3 m tj. Runh√∂jd5-8 cm. Ristningen vetter mot S. Vid den √§ldre inventeringen stodstenarna resta p√• skolg√•rden V om kyrkan. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Orkesta kyrka, 3 m √Ė 40cg S om SV h√∂rnet av l√•nghuset"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604632
Longitud: 18.109973
Lämnings-ID: L2015:443
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 29:2
Sveriges runinskrifter: U344 (Upplands runinskrifter)
Plats: Yttergärde
Placering: Vid Orkesta kyrka.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Yttergärdestenen eller Orkestastenen
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c8fa72cf-adc9-4c16-b3ca-9d68728b9afd