Runsten L2015:275 i Orkesta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:275 i Orkesta
Foto av Runsten L2015:275 i Orkesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét ... Svein/Stein ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, nu 0,7 m h och 0,4x0,5 m i sida. Stenenär nu ca hälften av ursprunglig storlek. På NV sidan är enrunslinga. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot NV. Var tidigareV stolpen i broräcket på S sidan av landsvägen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Finsediment. I kanten av åker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om landsväg och 4 m V om bäck"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60513
Longitud: 18.110711
Lämnings-ID: L2015:275
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 33:1
Sveriges runinskrifter: U340 (Upplands runinskrifter)
Plats: Orkesta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d01644e6-e5c2-4000-837b-0f819bee15ef