Runsten U336, L2015:442 i Orkesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir Ónæm, fôðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í Báristôðum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ljus granit, 1,5 m h, 0,5-0,6 m br (Ö-V) och 0,2-0,25m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. 1,5 m Ö om nr 2 är2)Runsten, 1,6 m h, 0,5-6 m br (Ö-V) och 0,1-0,3 m tj. Runhöjd5-8 cm. Ristningen vetter mot S. Vid den äldre inventeringen stodstenarna resta på skolgården V om kyrkan. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Orkesta kyrka, 3 m Ö 40cg S om SV hörnet av långhuset"
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604638
Longitud: 18.109942
Lämnings-ID: L2015:442
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 29:1
Sveriges runinskrifter: U336, (Upplands runinskrifter)
Plats: Orkesta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv i Borresta (A); Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:442