Runsten U329, L2016:6628 i Markim
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga lét reisa steina þessa eptir Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir Gyríðar ok Ástríðar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h 0,6-1,15 m br och 0,2-0,4 m tj.Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. 22 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, granit, 2,3 m h, 0,35-1,4 m br och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd7-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runsten flyttad på 1920-taletfrån sin ursprungliga plats ca 75 m Ö om nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot Ö sluttande moränmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV om åkerkant (NV-SÖ) och 5 m NV om brukningsväg (NÖ-SV)"
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611531
Longitud: 18.036182
Lämnings-ID: L2016:6628
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 21:1
Sveriges runinskrifter: U329, (Upplands runinskrifter)
Plats: Snottsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6628