Runsten U328, L2016:5996 i Markim
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gyríðr ok Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir Ónæm(?), fôður sinn, ok eptir Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi! "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587693
Longitud: 18.038456
Lämnings-ID: L2016:5996
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 149:1
Sveriges runinskrifter: U328, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv i Borresta (A); Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5996