Runsten L2016:6063 i Markim ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:6063 i Markim
Foto av Runsten L2016:6063 i Markim
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěellinefr/√ěelli-Nefr/√ěilinefr/√ěili-Nefr ok √ěor... ... stein eptir Freystein, f√ī√įur sinn, ok V√©... at m√°g sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m h, 1,8-1 m br (NV-S√Ė) och 0,2-0,3 m tj.Runh√∂jd 7-8 cm. Ristningen vetter mot N√Ė. Runstenen best√•r av 5bitar nu sammanfogade med cement. Texten √§r nu n√§stan ol√§slig. TA: Upplands Runinskrift nr: 325. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om NV hörn av sakristia"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606458
Longitud: 18.05005
Lämnings-ID: L2016:6063
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 20:1
Sveriges runinskrifter: U325 (Upplands runinskrifter)
Plats: Markims kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Torsten (A) [Källström 2007a:269]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c79f3bf7-b8c7-46da-828c-bc822f797b66