Runsten U325, L2016:6063 i Markim
Foto av Runsten U325, L2016:6063 i Markim
Foto av Runsten U325, L2016:6063 i Markim
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þellinefr/Þelli-Nefr/Þilinefr/Þili-Nefr ok Þor... ... stein eptir Freystein, fôður sinn, ok Vé... at mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m h, 1,8-1 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Runstenen består av 5bitar nu sammanfogade med cement. Texten är nu nästan oläslig. TA: Upplands Runinskrift nr: 325. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om NV hörn av sakristia"
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606458
Longitud: 18.05005
Lämnings-ID: L2016:6063
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 20:1
Sveriges runinskrifter: U325, (Upplands runinskrifter)
Plats: Markims kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Torsten (A) [Källström 2007a:269]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6063