Runsten L2014:1744 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:1744 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:1744 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastlaug(?) l√©t h√īggva stein eptir Ketil, br√≥√įur sinn. Sveinn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,3 m h, 1 m br (NV-S√Ė) och 0,4 m tj. Ristningsytan √•tSV, √§r starkt vittrad. Runh√∂jden 7-8 cm och 7-10 mm br och 3-5 mmdj huggna. B√∂r reng√∂ras och im√•las. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Betesmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NV om väg samt 18 m SV om väg till torpstuga"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.556895
Longitud: 18.000472
Lämnings-ID: L2014:1744
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 150:1
Sveriges runinskrifter: U247 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla mällösa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Glimmergnejs
Runristare: Sven 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/db8d194d-9daf-476e-8f99-6fec03358187