Runsten U240, L2014:2742 i Vallentuna
Foto av Runsten U240, L2014:2742 i Vallentuna
Foto av Runsten U240, L2014:2742 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Danr ok Húskarl ok Sveinn ok Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir Halfdan, fôður þeira Dans, ok Holmfríðr at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 2,75 m h, 1,5 m br (Ö 10cg S-V 10cg N) och 0,4m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot N. 25 m SSÖ om nr 1är. 2, Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0,2-0,5 m st grenar. Beväxt med 1 tall och enbuskar.15 m N 30cg V om nr 1 och 6 m V 10cg N om åkerkant (N 10cg Ö-S10cg V) är. 3 Vägbank, ca 50 m l, 7-10 cm br och intill 0,1 m h.Övertorvad. I ytan syns talrika 0,1-0,2 m st stenar. I mitten ären svacka 5 m l och 7 m br där tidigare en bäck gick fram. Nr 3)borde de finitivt ha (R)-märkts, de den utgör säker runstensväg,troligen också synlig längre mot V (väg upphöjning över helaåkern). Banken är delundersökt av O. Friesen, som förmodar, attytterligare två stenar funnits (vid dess V del, nr 257:1 och 258st och S resp N om den Ö delen). Nr 1 skulle dess- 2/9-81 Kgsutom definitivt ha varit med på Top kartan (vacker). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot V svagt sluttande moränmark. Åkerholme. Nr 3) lerdal, åker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö 10cg S om åkerkant (N 10cg Ö-S 10cg V)"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.545147
Longitud: 18.133383
Lämnings-ID: L2014:2742
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 257:1
Sveriges runinskrifter: U240, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lingsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2742