Runsten L2014:2489 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:2489 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:2489 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga l√©t h√īggva steina ... ... b√≥nda ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m h, 0,95 m br (√Ė-V) och 0,4 m tj. P√• den motN v√§nda sida √§r inskriften samt rik ornamentering. Starkt flagadyta." Runh√∂jd 5-7 cm. Lutar ca 20cg √•t N. Runstenen stod tidigareN om nuvarande plats och p√• N sidan om landsv√§gen med inskriftenv√§nd mot S. √Ąven denna plats var sekund√§r, och den stod p√•1600-talet vid en bro vid Myrby. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i N delen av mindre moränrygg med berg i dagen. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m S om väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.543745
Longitud: 18.039623
Lämnings-ID: L2014:2489
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 94:1
Sveriges runinskrifter: U239 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lindö, avunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/29e945e7-e593-4c94-8958-d932900a838f