Runsten U233, L2014:1737 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eilafr ok Ásmundr ok Eysteinn létu reisa stein eptir Ólaf, fôður sinn, en Guðlaug at Dan, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m h, 1 m br (V 15cg N-Ö 15cg S) och 0,35-0,4m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot SSV. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot SSV sluttande moränmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S 10cg Ö om landsväg (Ö 10cg N-V 10cg S)"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.553989
Longitud: 18.153952
Lämnings-ID: L2014:1737
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 292:1
Sveriges runinskrifter: U233, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kusta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1737