Runsten L2014:2546 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:2546 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:2546 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti ok Sigf√ļss ok Sigmarr l√©tu reisa stein eptir Tobba/Tubba, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,3 m h, 1,3 m br (S 40cg V-N 40 cg √Ė) och 0,4 m tj.R√∂daktig granit. Ristningsytan vetter √•t √Ė 40 cg S. Runh√∂jden ca7 cm. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränslätt. Åkermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om väg och 20 m V 25cg S om vägskäl"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.530008
Longitud: 18.006796
Lämnings-ID: L2014:2546
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 107:1
Sveriges runinskrifter: U232 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/04cb5e58-085d-4beb-be51-60c3d3d10765