Runsten L2014:1924 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:1924 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:1924 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"He√įinv√© ok Eysteinn ok Ulfr ok √ďlafr l√©tu reisa stein eptir Halfdan, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1,65 m h, 1,3 m br (SSV-NN√Ė) och 0,25 m tj. Tidigare tudelad tilltv√• grindstolpar men numeralagad med j√§rnkrampor under1800-talets mitt. Nu lagad med cement. Ristningen vetter √•t √ĖS√Ė.Runh√∂jden √§r ca 6 cm. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV om bergshöjd med moränavlagringar invid moränslätt i NV.Åkerkant invid väg"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om väg och 28 m S 25cg V om tomthörn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531012
Longitud: 18.007944
Lämnings-ID: L2014:1924
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 108:1
Sveriges runinskrifter: U231 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: √Ėpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0fa9d0f7-b648-4e56-9f80-83d4f9ec39c7