Runsten L2014:2545 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:2545 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:2545 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan ok Tobbi/Tubbi l√©tu reisa stein at Odda, f√ī√įur sinn, son √ěorbjarnar. Ňípir risti r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂dgranit, 2,75 m h, 1,2 m br (N 15cg V-S 15cg √Ė) och 0,6m tj. Ristningsytan √•t √Ė 20 cg N. Runh√∂jden 7-8 cm. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränslätt, dikeskant invid åker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m S 10cg √Ė om √•kerh√∂rn och 2 m √Ė om √•kerkant, 3 m V 30cg S omgrusv√§g"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.528329
Longitud: 18.004634
Lämnings-ID: L2014:2545
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 106:1
Sveriges runinskrifter: U229 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/41bfec3a-ec7d-4b6f-a242-0f6f395767a9