Runsten U227, L2014:2085 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfkell lét reisa stein eptir Freystein, bróður sinn, ok kuntru eptir son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,45 m h, 0,8 m br (Ö 30cg S-V 30cg N) och0,35 m tj. AVsmalnande uppåt. Stenen lutar ca 20cg åt Ö 30cg S.Ristningsytan vetter åt SSV. Runhöjd 5-6 m. Ristningsspåren0,5-0,8 cm br och ca 0,3 cm dj. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränrygg. Åkerholme. Barrskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S ände av moränrygg, 5 m N, 4 m Ö och 9 m V om åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542686
Longitud: 17.993648
Lämnings-ID: L2014:2085
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 138:1
Sveriges runinskrifter: U227, (Upplands runinskrifter)
Plats: Grana
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2085