Runsten L2014:2301 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Arkils tingstad
Foto av Runsten L2014:2301 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:2301 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok Gyr√≠√įi gazt at veri. √ěv√≠ mun √≠ gr√°ti getit l√°ta. Gunnarr hj√≥ stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,7 m h, 1,2 m br (√ĖN√Ė-VSV) och 0,4 m tj. P√• den √•t SS√Ė v√§nda sidan best√•r inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och 2 mm dj linjer. Runh√∂jd 7 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-sluttande moränmark. Hagmark, nu grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omr√•dets V gr√§ns i tomtgr√§ns, N gr√§nsen i S kanten av v√§g. Sk√§res av g√•ngv√§g (NN√Ė-SSV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515846
Longitud: 18.053074
Lämnings-ID: L2014:2301
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 225:1
Sveriges runinskrifter: U226 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Arkils tingstad
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b411e4f3-9176-47e5-a45f-71f6dc11e1a4