Runsten L2014:2967 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Arkils tingstad
Foto av Runsten L2014:2967 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:2967 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfkell(?) ok Arnkell ok G√Ĺi √ĺeir ger√įu h√©r √ĺingsta√į ... Munu eigi merki meiri ver√įa, en Ulfs synir eptir ger√įu, snjallir sveinar, at sinn f√ī√įur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,8 m h, 0,95 m br (NV-S√Ė) och 0,35 m tj. P√• den √•t SV v√§nda sidan best√•r inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och 2 mm dj linjer. Runh√∂jd 6-8 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-sluttande moränmark. Hagmark, nu grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m √Ė om runsten (RA√Ą-nr Vallentuna 225:1)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515924
Longitud: 18.053713
Lämnings-ID: L2014:2967
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 225:2
Sveriges runinskrifter: U225 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (S)(P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Arkils tingstad
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1de79390-23dd-4e42-955c-4c358fd6fb22