Runsten L2014:1643 i Vallentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:1643 i Vallentuna
Foto av Runsten L2014:1643 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnfastr(?) ... eptir Sigfast(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, avslagen, granit, 1,05 m h, 1,2 m br (NN√Ė-SSV) och 0,27 mtj. P√• den √•t VNV v√§nda sidan √§r runinskriften. Runh√∂jd 7 cm. Debuskar som nu d√∂ljer runstenen b√∂r borttagas! T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränplatå. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m NN√Ė om SS√Ė h√∂rnet av bog√•rdsmur och intill och VNV om √Ėbog√•rdsmuren"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.530976
Longitud: 18.074476
Lämnings-ID: L2014:1643
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 14:1
Sveriges runinskrifter: U221 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallentuna kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/67bc6a7e-9510-45ee-aae9-331439b97ebd