Runsten U212, L2014:2305 i Vallentuna
Foto av Runsten U212, L2014:2305 i Vallentuna
Foto av Runsten U212, L2014:2305 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Jarlabanki lét reisa stein þenna at sik kvikvan. Hann átti einn Tábý allan. Guð hjalpi ônd hans. §B Jarlabanki lét reisa stein þenna at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hundari þetta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,95 m h, 1,65 m br (N 15cg Ö-S 15cg V) och 0,2 mtj. På de åt Ö resp V vända sidorna är inskrifter. Runhöjd 7-8 cml. Upptill är runstenen skadad. Inskriften på den Ö sidan böruppmålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränplatå. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S 35cg Ö om kyrktornets SV hörn och 6,5 m S 20cg V om kyrkansS långsida"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531285
Longitud: 18.073672
Lämnings-ID: L2014:2305
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 15:1
Sveriges runinskrifter: U212, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallentuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2305