Runsten U208, L2017:1772 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ristu/Reistu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fôður Styrkár. Véseti risti steina. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av röd granit, 1,3 m hög, 0,8 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 5-10 cm. Ristningen vetter mot S. Bägge stenarna, 49:1 och 49:2, är resta på en tämligen kraftigt profilerad kulle som möjligen kan vara anlagd. Enligt Upplands runinskrifter utgör 49:1 och 49:2 ett monument. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Minnesvård ristade åt märklig man, fullgoda söner åt sin fader Sterkar. Visäte ristade stenarna." Uppmålad 1974. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Igenväxande hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,2 m Ö om 49:1 är 49:2."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5219
Longitud: 18.167599
Lämnings-ID: L2017:1772
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 49:2
Sveriges runinskrifter: U208, (Upplands runinskrifter)
Plats: Råcksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1772