Runsten U204, L2017:2204 i Angarn
Foto av Runsten U204, L2017:2204 i Angarn
Foto av Runsten U204, L2017:2204 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Végunnr létu reisa stein eptir Svein, fóstrson sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, med röda inslag, 2,15 m hög, 0,9-1,05 m bred (Ö-N) och 0,1-0,25 m tjock. Rektangulär form. Runhöjden är 9 cm. Ristningen vetter åt S. Står på postament av cement. Baksidan har ränna längs kanterna. 23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Vigunn läto resa stenen efter Sven, sin fosterson." Uppmålad 1993."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränrygg (Ö-V) "Kyrkbacke"."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om 23:1 är 23:2."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536341
Longitud: 18.168608
Lämnings-ID: L2017:2204
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:2
Sveriges runinskrifter: U204, (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2204