Runsten L2017:2204 i Angarn ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:2204 i Angarn
Foto av Runsten L2017:2204 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bj√īrn ok V√©gunnr l√©tu reisa stein eptir Svein, f√≥strson sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, med r√∂da inslag, 2,15 m h√∂g, 0,9-1,05 m bred (√Ė-N) och 0,1-0,25 m tjock. Rektangul√§r form. Runh√∂jden √§r 9 cm. Ristningen vetter √•t S. St√•r p√• postament av cement. Baksidan har r√§nna l√§ngs kanterna. 23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Bj√∂rn och Vigunn l√§to resa stenen efter Sven, sin fosterson." Uppm√•lad 1993."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av mor√§nrygg (√Ė-V) "Kyrkbacke"."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om 23:1 är 23:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536341
Longitud: 18.168608
Lämnings-ID: L2017:2204
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:2
Sveriges runinskrifter: U204 (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cc73d7e9-0946-4bcd-b939-81da444576b4