Runsten U201, L2017:1726 i Angarn
Foto av Runsten U201, L2017:1726 i Angarn
Foto av Runsten U201, L2017:1726 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þegn ok Gautdjarfr(?) ok Sunnhvatr(?) ok Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir Tóka, fôður sinn. Hann fórst út í Grikkjum. Guð hjalpi ônd hans, ônd ok sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,15 m lång (N-S) 0,6-1,15 m synlig bredd (här höjd) avsmalnande åt S, ej synlig tjocklek. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter åt Ö. Ristningen är belägen i stenens N del, 1,15 m (N-S) och 1 m av S del saknar ristning. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tägn och Götdjärv och Sunvat och Torulv de läto resa denna sten efter Toke, sin fader. Han omkom ute i Grekland. Gud hjälpe hans ande och själ." Uppmålad 1993."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkan är på krön av moränbunden hällrygg (Ö-V) Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö väggen intill NÖ hörnet av sakristian, 0,6-0,7 m över marken."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536625
Longitud: 18.168941
Lämnings-ID: L2017:1726
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 24:1
Sveriges runinskrifter: U201, (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering: I sakristians nordöstra hörn.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 276; Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1726