Runsten U200, L2014:1421 i Vada
Foto av Runsten U200, L2014:1421 i Vada
Foto av Runsten U200, L2014:1421 i Vada
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, Þórðr, Þjalfa son. Guð hjalpi ônd hans ok Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok Ása, móðir þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, granit, 1,9 m h, 1,3 m br (Ö-V) och intill 0,35 mtj. Uppåt avsmalnande med sned överdel, som är högst i Ö.Ristningen vetter åt N. Uppmålad. Run höjd 6-10 cm. Runslingans Önerdel täcks något av grus. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ sluttande moränmark mot flack dalbotten med å. Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSÖ om landsväg. 6 m V om åker"
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60065
Longitud: 18.211312
Lämnings-ID: L2014:1421
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 2:1
Sveriges runinskrifter: U200, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora benhamra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granitgnejs
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1421