Runsten L2017:1981 i Angarn
Foto av Runsten L2017:1981 i Angarn
Foto av Runsten L2017:1981 i Angarn
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit 1,45 m hög, 0,6 m bred vid basen, 1,75 på 0,7 m höjd och 0,6 m upptill (N-S) och 0,3 m tjock. Runhöjd 5,5-7,5 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jofrid lät hugga stenen efter Spjällbode, sin ..." Återfunnen 1973. Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttning av moränbunden hällrygg. Gårdsplan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m Ö om brukningsväg. 16 m S 40cg SV om hörnet av hus"
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542586
Longitud: 18.166976
Lämnings-ID: L2017:1981
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 118:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1981