Runsten L2016:9785 i Orkesta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:9785 i Orkesta
Foto av Runsten L2016:9785 i Orkesta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U342), fragment av, ljus granit, Fragmentet utg√∂r stenens √∂vre del med korsristning och del av runslinga med 5 ord uttydda som "...denna sten efter Kalv, broder...". Runh√∂jd 8-10 cm. Slingan √§r skadad i S kanten och avbruten av brott i N√Ė och S√Ė kanterna. Bl.a. avbildat i Bautil 1750 (N:o 7), d√§refter f√∂rkommet men √•terfunnet vid pl√∂jning 1975 (jmf Gustavson 1976) - se RA√Ą-nr Orkesta 108:2. Har utgjort parsten med U341 (RA√§-nr 34:1) invid √§ldre bro - se RA√Ą.nr Orkesta 126:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lerslätt. Åkerholme"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V om √•kerkant p√• en punkt 5 m N om S√Ė h√∂rnet av √•kerholme"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596538
Longitud: 18.109522
Lämnings-ID: L2016:9785
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dbaf1719-b2de-4bb0-98cc-f787f5b42891