Runsten L2016:9599 i Orkesta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U342), 2,1 m h, av 0,6-0,9 m br (Ö-V) och 0,2-0,3 m tj, av ljus, svagt förgnejsad granit. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot S och utläses "Ingjald(?) lät resa denna sten efter Kalv, sin far, och efter Igul(?), sin bror, och efter Ragnvi, sin mor. Nu hjälpe Gud och Guds moder deras själ.". Stenen flyttad till och rest på nuvarande plats 1906 från gammalt broläge ca 150 m SV därom (Jmf RAÄ-nr 126:2) där den utgjort parsten med U342 (RAä-nr 108:1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttande slänt av moränrygg. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om mangårdsbyggnad och 11 m Ö om NÖ knuten på flygelbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596852
Longitud: 18.109157
Lämnings-ID: L2016:9599
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9599