Runsten L2016:9599 i Orkesta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:9599 i Orkesta
Foto av Runsten L2016:9599 i Orkesta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U342), 2,1 m h, av 0,6-0,9 m br (√Ė-V) och 0,2-0,3 m tj, av ljus, svagt f√∂rgnejsad granit. Runh√∂jd 8-10 cm. Ristningen vetter mot S och utl√§ses "Ingjald(?) l√§t resa denna sten efter Kalv, sin far, och efter Igul(?), sin bror, och efter Ragnvi, sin mor. Nu hj√§lpe Gud och Guds moder deras sj√§l.". Stenen flyttad till och rest p√• nuvarande plats 1906 fr√•n gammalt brol√§ge ca 150 m SV d√§rom (Jmf RA√Ą-nr 126:2) d√§r den utgjort parsten med U342 (RA√§-nr 108:1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttande slänt av moränrygg. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om mang√•rdsbyggnad och 11 m √Ė om N√Ė knuten p√• flygelbyggnad"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596852
Longitud: 18.109157
Lämnings-ID: L2016:9599
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b4ebf8f1-0b82-41db-80d3-1edfed0239e9