Runsten L2016:6629 i Markim ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:6629 i Markim
Foto av Runsten L2016:6629 i Markim
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h 0,6-1,15 m br och 0,2-0,4 m tj.Runh√∂jd 7-9 cm. Ristningen vetter mot √Ė. 22 m NV om nr 1 √§r: 2)Runsten, granit, 2,3 m h, 0,35-1,4 m br och 0,3-0,4 m tj. Runh√∂jd7-9 cm. Ristningen vetter mot √ĖS√Ė. Runsten flyttad p√• 1920-taletfr√•n sin ursprungliga plats ca 75 m √Ė om nr 1. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot √Ė sluttande mor√§nmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV om √•kerkant (NV-S√Ė) och 5 m NV om brukningsv√§g (N√Ė-SV)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611732
Longitud: 18.035864
Lämnings-ID: L2016:6629
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 21:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0dd8b43f-b069-4b06-b515-fe7329ceba40