Runsten L2016:6629 i Markim
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h 0,6-1,15 m br och 0,2-0,4 m tj.Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. 22 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, granit, 2,3 m h, 0,35-1,4 m br och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd7-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runsten flyttad på 1920-taletfrån sin ursprungliga plats ca 75 m Ö om nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot Ö sluttande moränmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV om åkerkant (NV-SÖ) och 5 m NV om brukningsväg (NÖ-SV)"
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611732
Longitud: 18.035864
Lämnings-ID: L2016:6629
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 21:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6629