Runsten L2016:5896 i Markim ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:5896 i Markim
Foto av Runsten L2016:5896 i Markim
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt, 65x20-30 m (N√Ė-SV), best√•ende av ca 10 fornl√§mningar.Dessa utg√∂res av 1 h√∂g(?) ca 8 runda stens√§ttningar och 1runsten. H√∂gen √§r 6 m diam och 0,6 m h. I N kanten √§r en rundadsten, 0,9x0,8 m och 0,6 m h. I mitten grop, 2 m diam och 0,8 mdj. Blottande n√•gra stenar, 0,2-0,4 m st (k√§rnr√∂se?). H√∂gen √§rbel√§gen i N√Ė spetsen av gravf√§ltet (n√•got os√§ker). De rundastens√§ttningarna √§r 5-9 m diam och 0,1-0,3 m h. √Ėvertorvade, 2med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,7 m st. Den st√∂rstastens√§ttningen har mitsten? 0,8x0,6 m och 0,2 m h, en annan har 3stenar i mitten, 0,2-0,4 m st och 0,1 h. en har synlig kantkedaji √Ė kanten, 0,2 m h av 0,3-0,6 m l stenar, en annan har i √Ėkanten 3 stenar med ett mellanrum av 2 m 0,3 m h och 0,5-0,9 m l.Flera av stens√§ttningarna √§r oj√§mna i ytan och skadade, ett parm√•ste betraktas som os√§kra. Runstenen √§r bel√§gen i N√Ė delen avgravf√§ltet (punktmarkerad p√• fotokartan) strax SV om h√∂gen. Denbest√•r avgranit, √§r 2,3 m h, 0 Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatser av N√Ė-och √Ė-sluttande, mor√§nbunden bergsklack med bergdelvis i dagen. Hagmark (enstaka l√∂vtr√§d, tallar och enar)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SSV om √•ker (VNV-√ĖS√Ė). Och 12 m √Ė om gavel p√• hus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587801
Longitud: 18.035935
Lämnings-ID: L2016:5896
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 6:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ab934b36-92a0-4f15-9683-2c8da3cae19d