Runsten L2015:557 i Orkesta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:557 i Orkesta
Foto av Runsten L2015:557 i Orkesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... √ćgulfr√≠√įr/Holmfr√≠√įr reisti stein eptir Otr, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• gnejsgranit, 2 m h, 1,5 m br (NN√Ė-SSV) och 0,3 mtj. P√• √ĖS√Ė sidan √§r en runslinga runt kanten och rik dekor imittpartiet. Runh√∂jd 8-10 cm. Stenen √§r spr√§ckt och lagad p√•halva h√∂jden. N√§stan hela runslingan √§r skadad av avspj√§lkningarrunt kanten och hela ytan √§r skadad genom avflagning ochvittring. Stenen √§r uppm√•lad. Den p√•tr√§ffades och restes p√•platsen 1974-75. I Rannsakningarna finns upptaget "3 l√•ngeSteenar orijtadke" p√• Borresta √§gor. Nu ok√§nda, men ot√§nkbart √§rej att denna kan vara en av dessa (texten s√§kert redan d√•otydlig). T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid √Ė √§nden av liten √§ndemor√§n p√• flack lersl√§tt. √Ökerholme"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S 35cg V om bygr√§ns i √•kerkant (V 35cg N-√Ė 35cg S), 10 m NV om√•kerkant (N√Ė-SV)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610664
Longitud: 18.084652
Lämnings-ID: L2015:557
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 124:1
Sveriges runinskrifter: UFv1975;169
Plats: Borresta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Visäte (A); Torsten (A) [Källström 2007a:269]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/55cabadd-02ae-4dd9-b75c-04b5c843a338