Runsten L2014:3656 i Össeby-Garn
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h, 1,58 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,44 mtj. Runhöjd 0,1-0,12 m. Den plana ristningsytan vänd mot V. Denbestår av 2 motställda djurslingor, krönta av ett kors. IMålningen utplånad. Stenen är något sjunken i åkern ochodlingssten upplagd vid foten. Området bar tidigare namnet"Gillberga vikäng". Stenen kan ha stått vid stranden av en litenvik till Garnsviken (Gillberga båtlämning?). Text se boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande lermark. Åker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N 20cg Ö om dike (bygräns) och 70 m V 20cg N om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563033
Longitud: 18.266766
Lämnings-ID: L2014:3656
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3656