Runsten U195, L2014:3459 i Össeby-Garn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein eptir Ketilmund ok eptir Ólaf, son(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ljusgrå granit, 2,3 m h, 1,8 m br (Ö 40cg N-V 40cg S)och 0,21-0,4 m tj. Runhöjd 7,5-9 cm. Ristningen vetter mot NV.Består av runslinga och kors. Kantkedja i NÖ kanten. Stagad påbaksidan med två järnstag, fastbaserade i stenar. 18 m V 40cg Som nr 1 och 10 m V om V hörnet av tid. skolhus är 2) Runsten, rödsandsten, 14 m h, 0,85 m br (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,27 m tj,Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 5-5,5 cm. Stenen är med 5järnstag fastborrad i en berghäll i upp- och nedvänt skick. I denursprungliga basen och --?--. SV kanten är stenen skadad. Bådastår på sekundär-plats, nr 1 har sannolikt stått vid ursprungligalandsvägen på Kvasla ägor ca 50 m NV härom, --?-- nr 2 har ståttvid vägen vid f.d. Åby bro, sannolikt strax ÖSÖ om nr 107 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark med berg i dagen. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m VNV om N knuten på FD skolhus. 25 m SÖ om riksväg, 2-3 avÖ-SÖ-S om uppfartsvägar"
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607475
Longitud: 18.314438
Lämnings-ID: L2014:3459
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 109:2
Sveriges runinskrifter: U195, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åby
Placering: Vid Stångberga skola.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3459