Runsten L2014:3438 i Össeby-Garn
Foto av Runsten L2014:3438 i Össeby-Garn
Foto av Runsten L2014:3438 i Össeby-Garn
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten (u 180), granit, 2,85 m h, 1,2 m br (Ö 5cg N-V 5cg S)och 0,1-0,2 m tj. Ristningsytan vänd mot S. Runhöjd 0,09 m i 2djurslingor runt kors. Runor även i korset. Text se boken. 8 m Ö12cg S om 1 är 2) Runsten (u 181), granit, 1,85 m h, 1 m br (Ö40cg S-V 40cg N) och 0,25 m tj. Ristningsytan vänd mot S. Runhöjd0,06 m i djurslinga runt 1 djur krönt av kors. Text se boken.Inmurat i golvet, ingången till sakristian är 3) Runstensfragment(u 182), gråsten?, 0,84 m h och 0,75 m br. Runhöjd 0,1 m. Bild seboken. Fragment är spräckt och en flisa fattas i vapenhusets SÖhörn (löst). 4) Runstensfragment (u 185?), sandsten, 0,25 m h,0,27 m br och 0,07 m tj. Runhöjd 0,05 m. Bild se boken. Ivapenhusets SÖ hörn (löst) 5) Runstensfragment (u ), granit,0,31 m h, 0,28 m br och 0,13 m tj. Runhöjd 0,09 m. Bild se boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård och kyrka"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 2) 11 m SV om SV Grindstolpen i stora uppfarten till kyrkan, 3m N 40cg Ö om grusgång"
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562195
Longitud: 18.253513
Lämnings-ID: L2014:3438
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3438