Runsten L2014:3007 i Össeby-Garn
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,8 m h, 1,36 m br (N-S) och 0,12-0,38 m tj.Runhöjd 6,5-7,5 cm. Ristningsytan vänd mot Ö (vattnet). Inskrift:Kuno auk inkialtr iluhi poh litu ritu rita stin abtir sihfastabuanta ku-u. Drakdjur krönt av kors. Runslingan runt detta.(U193). Ca 20 m Ö-SÖ om nr 1är 2) Område med bearbetad yta ochförhöjningar, ca 30x25 m (N-S). I området är 3 förhöjningar,oregelbundna, 2,5, ca 7 och ca 25x10 m (Ö-V) och 0,12, 0,3 resp.0,5 m h, av jord och enstaka stenar. Överodlade (sedan gammalt)bebyggelselämningar? 33 m V 20 cg S om 1 är 3) Stensättning,rundad, 4 m diam och 0,25 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar.kantkedja, 0,3-0,8 m h, av 0,4-1,1 m l stenar jämte ett jordfastblock 1,6 m l och 1,2 m br. Beväxt med2 lövträd.12 m SV om 3 är4) Stensättning, rundad, 4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Mittsten, 0,8 m diam och 0,2 mh. Kantkedja?, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,7 m l stenar. Kantkedjanställvisav lö Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränrygg (N-S). Betad hagmark. Nr 3-4 är på krönoch avsats i moränsluttningen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m VSV om spets på udde vid strandkanten. Nr 3 är 0 m S om stig"
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.530831
Longitud: 18.260892
Lämnings-ID: L2014:3007
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3007