Runsten L2014:2490 i Vallentuna
Även känd som Gullbrostenarna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, rödaktig granit, i två stycken, 0,85 och 0,65 mst och 0,35 resp 0,3 m tj. Båda fragmenten har en ristadrunslinga, 9 cm br av intill 2 mm dj linger. De båda fragmententillhör en och samma runsten och utgör högra mittpartiet avdenna. Runstenen (U237) har ingått i nr 97 b (Gullbron) och stoddå på SÖ sidan av runstensbron SV ände. Fragmenten ligger nutillsammans med andra stenar, vilket kan innebära ett eventuelltförsvinnande vis t ex ett enklare vägingrepp. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande moränmark. Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om väg"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531432
Longitud: 18.073768
Lämnings-ID: L2014:2490
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 95:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Gullbrostenarna -
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2490