Runsten UFv1954;4, L2014:2363 i Vallentuna
Foto av Runsten UFv1954;4, L2014:2363 i Vallentuna
Foto av Runsten UFv1954;4, L2014:2363 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein þenna ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, grå granit, 0,5 m h, 0,65 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,2m tj. På den mot NNÖ vända sidan är en imålad, fragmentariskrunslinga, 6,5 cm br och med 5 mm br och 1-2 mm dj linjer.Runhöjd 4-7 cm (vanligen 6-7). Runstensfragmentet är sammanfogatmed cement till en sten av granit. Restes på denna plats år 1950. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränplatå. Trädgård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m Ö om tomtgräns"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531675
Longitud: 18.07516
Lämnings-ID: L2014:2363
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 391:1
Sveriges runinskrifter: UFv1954;4,
Plats: Vallentuna prästgård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2363