Runsten L2014:2114 i Vallentuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,75 m h, 1 m br (N-S) och 0,3 m tj. Run höjd6-7 cm. Ristningen vetter mot Ö. Intill och omedelbart S om nr 1är: 2) Runstensfragment, granit, 0,3 m h, 0,35 m br (N 20cg V-S20cg Ö) och 0,3 m h. På den mot ÖNÖ vända sidan är. Nr 1 stod1 och bildade par mot denna./KGS. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-sluttning av moränmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V 40cg S om SV hörn av flygelhyggnad"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544982
Longitud: 18.129332
Lämnings-ID: L2014:2114
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 258:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2114