Runsten L2013:3156 i Frösunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U Fv1993;231, av grå och brunaktig grovkorning granit med inslag av kvartskristaller. Längden är 143 cm, största bredd 93 cm och tjockleken 13 till 19 cm. Runerna är ristade i ett inskriftsband längs stenens kanter. Ristningsytan innanför runslinga upptas av en ormslinga samt ett kors flankerat av fyra triquetror. Stenen saknar rotparti och är mycket tunn. Sannolikt har den inte varit rest utan lagd på en grav på kyrkogården. Inskrift: 'hulr-... Björn (el. ... björn), de läto göra minnesmärket efter Fulner(?), sin fader'. Runstenens fyndplats, se Frötuna 165. (Annan inventering 2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621466
Longitud: 18.167253
Lämnings-ID: L2013:3156
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 161
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3156