Runsten L2013:2332 i Vada ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2013:2332 i Vada
Foto av Runsten L2013:2332 i Vada
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,97 m hög, 0,73 m bred och ca 0,40 m tjock, fullständigt bevarad. Rest i nuvarande läge med ristningsytan åt S. Inskriften är mycket väl huggen med jämna smala linjer. Rundjuret biter sig själv över halsen. Den långdragna djurkroppen följer stenens kontur och svansen böjer upp mitt på ristningsytan och slutar just under ett kors högst upp på stenen. Inskriften i översättning: "Olög lät resa stenen efter Holme, sin son". Påträffad på ursprunlig plats (Vada 113) i åker år 2002. Gamla kartor visar att en väg gått förbi platsen, strax V om gravfältet Vada 26:1. (Dnr 322-3268-2004)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557338
Longitud: 18.18575
Lämnings-ID: L2013:2332
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 112
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/392fc33d-ded6-4966-afa4-9d282241b08e