Runsten L2012:487 i Kårsta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 510), av granit. 2,25 m H, 2,3 m br (nedtill) och 1,80 m mitt över ristningen. Ristningsytan är svagt bruten i två fält med mitten något t. v. om mitten. Inskrift: "Frösten, Torbjörn, Faste, Vinjut, Ulv, Gunndjärv, de bröderna reste stenen till minne av Torsten, sin fader". Belägen omedelbart Ö om äldre vägsträckning (RAÄ-nr 18:2)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63778
Longitud: 18.231125
Lämnings-ID: L2012:487
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 136
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:487