Runristning U509, L2017:9265 i Kårsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Algautr lét stein hôggva eptir Þorgeir, fôður sinn, ok Ketil, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på stenblock, granit ca 2,5 m l (NÖ-SV) 2 m br och 1,3m h. Runorna vetter mot SV på den mot åkern (SV)sluttande sidan ien drakslinga, ca 1x1 m. Runhöjd 7-9 cm. Genom stenblocket går enspricka i N-S riktning. Ristningen är tydlig men syns svagt pgalavväxt. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i mot dalgång SV sluttande moränmark. Impediment"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ) och 4 m S om väg"
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658379
Longitud: 18.345523
Lämnings-ID: L2017:9265
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 70:1
Sveriges runinskrifter: U509, (Upplands runinskrifter)
Plats: Norra hall
Placering:
Föremål: Stenblock
Material:
Runristare: Samma som gjort U 190 och eventuellt U 130. Torsten (A) [Källström 2007a:269]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9265